Zaznacz stronę

Grudzień ze względu na okres Świąt Bożego Narodzenia dla większości z nas jest szczególnym czasem, który chcemy spędzić radośnie. Dlatego też na zajęciach Zdrowo na Sportowo nie wprowadzaliśmy nowych elementów, ale przeznaczyliśmy go głównie na gry i zabawy oraz ćwiczenia o charakterze korekcyjnym. Jednocześnie doskonaliliśmy umiejętności poznane w miesiącach poprzednich. W dużej mierze Dzieci same mogły wybrać sobie zabawy, spośród wcześniej im znanych, co pozwoliło mi zobaczyć jakie formy ruchowe są najbardziej lubiane i sprawiają im największą przyjemność. Zabawy przeplatane były pojedynczymi ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie posturalne górnej części ciała (grzbietu, kręgosłupa, klatki piersiowej i brzucha).

Te wszystkie działania, z pozoru bardzo proste, miały na celu nie tylko umożliwić Dzieciom miłe i przyjemne spędzenie czasu na zajęciach, ale także uświadomić jak ważne jest utrzymanie poprawnej pozycji ciała podczas stania, siedzenia i leżenia. Wynika to z tego, iż większość wad postawy ma charakter statyczny i jest konsekwencją adaptacji dziecka do wygodnej dla niego pozycji np.: podczas stania nierównomierne obciążenie obu nóg, noszenie plecaka na jednym ramieniu czy garbienie się podczas siedzenia przy odrabianiu lekcji lub czytaniu.

W wielu zabawach tj. „Pająk i muchy”, „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy” to Dzieci nawzajem miały kontrolować postawę ciała swoich kolegów i koleżanek, co było dla wielu z nich czynnikiem bardzo motywującym, aby pokazać się na tle grupy jak najlepiej.

W styczniu, który ze względu na ferie skrócił nam Zdrowo na Sportowo, kontynuowaliśmy wyrabianie nawyku utrzymania poprawnej postawy ciała – autokorekcji poprzez gry i zabawy z elementami korekcyjnymi. Taka forma prowadzenia zajęć jest u Przedszkolaków najbardziej efektywna i motywująca. Naturalna biologiczna potrzeba ruchu tzw. „głód ruchu” przejawia się nadruchliwością, co w efekcie powoduje konieczność częstych zmian podczas zajęć oraz wykorzystywanie takich metod, które są przez Dzieci najbardziej lubiane. Z kolei przekonanie Dzieci od najmłodszych lat o potrzebie ruchu kształtuje aktywny i świadomy stosunek do zajęć, a w przyszłości wyrabia potrzebę aktywności ruchowej.

Jak zawsze w końcowej części zajęć nie zapomnieliśmy o ćwiczeniach oddechowych i ćwiczeniach mięśni stóp, które mają nie tylko za zadanie naukę prawidłowego oddychania podczas wypoczynku czy przeciwdziałanie płaskostopiu, ale również stworzenie warunków do obniżenia poziomu emocji, wyciszenia się i powrotu do optymalnego funkcjonowania organizmu.

Magdalena Figat